Fracties achter ministers; Conflict over inkomens binnencoalitie scherper

DEN HAAG, 20 aug. Het conflict tussen CDA en PvdA over het inkomensbeleid dreigt zich te verharden. De fracties hebben zich dit weekeinde achter hun ministers opgesteld, die het vorige week in het kabinet al oneens bleken op dit punt.

De CDA-fractie voelt er niets voor volgend jaar langs fiscale weg de inkomensverhoudingen ten gunste van de minima bij te stellen. Volgens de jongste gegevens gaan de minima er volgend jaar niet op vooruit, terwijl de hogere inkomens een procent aan koopkracht erbij krijgen. 'Wij voelen niets voor een belastingverhoging', aldus de woordvoerder van de CDA-fractie. Iedereen gaat er volgens de woordvoerder volgend jaar nog iets op vooruit. 'Het dan heel gekunsteld om te roepen dat iedereen een gelijk plusje moet krijgen. Bovendien zijn er door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten veel onzekerheden'. Voor de PvdA-fractie is een bijstelling van de inkomensverhoudingen ten gunste van de minima een 'hard' punt. 'Al willen we niet millimeteren', aldus de fractiewoordvoerder. Volgens hem is het een onjuiste voorstelling van zaken als door het CDA wordt gezegd dat het 'systeem-Oort' onderuit wordt gehaald.

De PvdA wil ook de tijdelijke toeslag voor alleenstaanden met lagere inkomens handhaven. Volgens de fractiewoordvoerder zou het onjuist zijn deze toeslag per 1 januari te laten vallen, terwijl de commissie-Stevens bezig is met haar studie over het belastingstelsel. In de CDA-fractie is men van mening dat er veeleer aanleiding is iets te doen voor alleenverdieners met een gezin.

Uit de inkomensnotitie en de begeleidende brief van minister De Vries (sociale zaken) aan het kabinet blijkt dat ook hij een veel grotere prioriteit legt bij de kostwinner. Minister Kok (financien) maakt zich daarentegen hard voor de alleenstaanden met kleine inkomens. De inkomensnotitie komt deze week bij de voortzetting van het kabinetsberaad aan de orde.

De PvdA-fractie wil bejaarden met een klein pensioen tegemoetkomen via de inkomensafhankelijke bejaardenaftrek. Het CDA denkt aan schuiven met ziektekostenpremie. Volgens de PvdA werkt dit echter denivellering in de hand.