Buitenlanders vasthouden is 'winst voor de mensheid'

Passages uit de verklaring over de buitenlanders in Irak en Koeweit die zondag namens president Saddam Hussein is afgelegd. Dames en heren, geliefde kinderen,

'Ik weet dat jullie lijden omdat jullie familieleden Irak niet mogen verlaten en ik lijd met hen mee. (...) Wat is gebeurd, spijt ons allen. Wij hebben het niet gewild, de oorzaak ligt bij mensen die een arrogante houding hebben aangenomen en zijn afgedwaald van Gods wil en Gods leer. De direct verantwoordelijken zijn de Amerikaanse en de Britse regering. U weet dat Irak een oorlog tegen Iran te boven isgekomen die acht jaar heeft geduurd. U weet ook dat hier twee olielanden hebben gestreden. Iraakse troepen zijn Iran binnengevallen en Iraanse troepen Irak. Waarom zijn Amerika, Groot-Brittannie en andere landen toen niet tussenbeide gekomen om een einde te maken aan de strijd en waarom hebben ze toen niet hen bedreigd die de resoluties van de Veiligheidsraad niet naleefden? Ze hebben dat niet gedaan omdat zij het vuur opstookten.

(...)

Waarom willen de president van de Verenigde Staten en de premier van Groot-Brittannie dat het Iraakse volk wordt uitgehongerd? Wat heeft het Iraakse volk anders gedaan dan zichzelf en hun families verenigen die gescheiden leefden in Irak en Koeweit? Wat heeft het anders gedaan dan de sjiek van Koeweit afzetten die zich alleen bezighield met zelfverrijking en met vrouwen? Dames en heren, Gods en mijn geliefdekinderen in Europa en Amerika, het zal u duidelijk zijn dat ons vaderland wordt bedreigd door Amerika, Brittannie en de laffe mislukkelingen die zich met hen hebben ingelaten. Als deze lage volkeren een daad van agressie plegen, zullen vele koppen van hun leiders rollen en tienduizenden vrouwen, mannen en kinderen aan beide zijden omkomen. Het parlement weet dit en tracht overeenkomstig zijngrondwettelijke en humanitaire plichten een ramp te voorkomen. Een van de wegen die openstaan is te verhinderen dat buitenlanders Irak verlaten, vooral diegenen wier regeringen een vijandige houding hebben aangenomen.

(...)

Dat zal een van de manieren zijn om de deur te openen naar een diepgaande dialoog met de volkeren van die landen, hun vertegenwoordigers en hun regeringen met het doel een vreedzame oplossing te vinden en een definitieve ramp af te wenden. In elk geval zal hun aanwezigheid, samen met Iraakse gezinnen, op vitale doelen een militaire daad van agressie voorkomen. Het afwenden van dood en hongersnood door te verhinderen dat burgers op reis gaan betekent winst voor de mensheid als geheel. Veel van onze kinderenen uw kinderen worden wezen als de oorlog uitbreekt, veel van onze vrouwen worden weduwen en veel van onze mannen zullen sterven. Laat ons samenwerken tegen die regeringen om te verhinderen dat ze hun grootschalige misdaad uitvoeren en hen dwingen hun troepen uit het gebied terug te trekken. Hun aanwezigheid kan bedoeld of onbedoeld een enorme brand ontketenen die alles verzengt. (...)'