VN-besluit baggeren Irak uitgesteld

NEW YORK, 18 aug. - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren geen beslissing genomen over de vraag of Boskalis en Volker Stevin kunnen doorgaan met baggerwerkzaamheden in Irak.

De Nederlandse regering had donderdag bij de Veiligheidsraad een verzoek ingediend om te bestuderen of behalve goederen ook diensten onder het embargo van de VN vallen. De speciale commissie die door de Veiligheidsraad is belast met het toezicht op de naleving van het embargo, kwam gisteren bijeen. Maar nog niet alle leden hadden de tijd gehad het verzoek te bestuderen, zij vroegen daarom bedenktijd.

De volgende bijeenkomst van de commissie is op 28 augustus. Of de twee Nederlandse bedrijven tot die datum kunnen doorgaan met baggeren is volgens een diplomaat bij de VN een beslissing die de Nederlandse regering in de tussentijd moet nemen.

Tot nu toe hebben circa 35 landen de commissie meegedeeld of zij zich aan het embargo zullen houden en hoe zij dat zullen doen. De Verenigde Staten, Japan en Frankrijk hebben verklaard dat wat hun betreft het embargo ook diensten omvat.

Nederland heeft een voorlopige brief gestuurd waarin het embargo wordt gesteund, maar in deze brief wordt nog niet gedetailleerd vermeld hoe Nederland de navolging van het embargo zal invullen.