Veronica dobbert stuurloos en bestuurloos in het rond

HILVERSUM, 18 aug. - Stuurloos en bestuurloos dobbert Veronica rond. Resultaat van een onverwacht krachtig optreden van het machtigste orgaan binnen de omroep, de verenigingsraad.

Woensdagavond had de lang verbeide confrontatie plaats tussen verenigingsraad en algemeen bestuur. De lange agenda weerspiegelde het scenario dat een kerngroep uit de raad had opgesteld en moest leiden tot het vertrek van voorzitter W. Bordewijk en P. de Jager, directeur van Veronica Blad B. V. en financieel adviseur van het bestuur. Het eigenmachtig en autoritair optreden van beide heren in wat de affaire-Veronique zou worden, was bij de verenigingsraad verkeerdgevallen. Zeer verkeerd.

De vergadering verliep anders. De brief waarin Bordewijk namens het bestuur aan de NOS liet weten het omroepbestel trouw te zijn en te blijven, moest eerst behandeld. De beginselen van Veronica horen voor alles te gaan, stelde de raad, en dat leidt niet tot braaf en inschikkelijk volgen van de Haagse regelgeving. In tegendeel, Veronica hoort 'de bijl aan de wortel van het bestel' te zijn, zoals advocaat Van Rossum tegen het Commissariaat voor de Media had opgemerkt. Bordewijks loyaliteitsverklaring moest van tafel. 'En dat kon niet', zegt het Tweede-Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), bestuurslid van Veronica. 'Ik heb geprobeerd uit te leggen dat we loyaal aan de wet moeten zijn. De verenigingsraad kijkt alleen naar de brief aan het NOS-bestuur. Maar de doelstelling in de statuten en debrief hoeven elkaar niet te bijten, het bestuur had dat beter en eerdermoeten toelichten.' Over de manier waarop het bestuur op zijn beurt werd geinformeerd over het besluit van de verenigingsraad zegt Van Heemskerck: 'We hebben begrepen dat we ontheven zijn uit onze functie. Dat is een voldongen feit. Jammer, want er was een aantal geweldige problemen op te lossen.' Van Heemskerck omschrijft het optreden van de verenigingsraad als 'een soort zuivering' die zich 'met geweldige schokken' voltrok. 'Van dik hout zaagt men planken.'

Maar ondanks dit blijft Veronica voor haar 'een goede club' en vindt ze het 'teleurstellend' haar werkzaamheden te moeten beeindigen. Veronica lijdt uitsluitend aan gebrekkige communicatie, en dat moet snel opgelost. 'Liever vandaag dan morgen' is haar conclusie.

Summier

Na afloop van de vergadering van de verenigingsraad gaf woordvoerder P. Dekker een summiere verklaring uit. Welgeteld twaalf regels waarin het resultaat van de bijeenkomst werd samengevat. Enige uitleg over de achtergronden van het ontslag van de voorzitter en vijf bestuursleden is bij Dekker niet te krijgen. Zijn telefoonnummer is door Veronica in de kluis gelegd, met dat van de andere leden van het machtigste orgaan binnen de organisatie. In het jaarverslag worden ze keurig vermeld, in rijtjes per rayon. Wel onbereikbaar, ook voor de leden, want de adressen ontbreken.

De achtergrond van het optreden van de verenigingsraad vormt het optreden in deze besloten kring van de secretaris van het bestuur, W. van Rossum. Van Rossum, hoofd van de juridische afdeling van Veronica, vertrok toen haar echtgenoot, Veronica's advocaat, zonder toelichting door Bordewijk werd afgezegd. Wat de juriste, die over de zaak-Veronique goed geinformeerd moet zijn geweest, vertelde, is een goed bewaard geheim. Aangezien de verenigingsraad zich evenmin stoorde aan de berichten over de betrokkenheid van het bestuur bij de oprichting van de Luxemburgse commerciele zender en het verenigingsgeld dat via Tornado B. V. in aandelen Veronique werd omgezet, ligt de conclusie voor de hand dat Van Rossums informatie voor Bordewijk en De Jager zeer belastend is geweest. Rob Out, vice-voorzitter en directeur, is zonder kleerscheuren uit de zoveelste affaire gekomen. 'Mister Veronica' plooide voor de gelegenheid zijn schaarse haar in nieuwe golven over zijn schedel en dempte de onrust met een commissie van goede diensten die de kloof tussen vereniging en bestuur moet overbruggen. Tussen de bedrijven door bevestigde Out dat het goodwill-aandeel dat hij samen met onder meer Bordewijk en De Jager van RTL voor de bewezen diensten ontving, bij de verkoop vijf ton heeft opgebracht. Alsof het er niet meer toe deed. Alsof door de nieuwe storm alles wat er aan vooraf ging voltooid verleden tijd is geworden.

    • Wilma Cornelisse