Sovjet-Unie trekt troepen in DDR binnen vier jaar terug; Akkoord Duitse eenwording

MOSKOU, 18 aug. - De Sovjet-Unie en de Bondsrepubliek zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder de Duitse eenwording tot stand zal komen. Moskou zal zijn troepen die nu nog op het grondgebied van de DDR zijn gestationeerd binnen een periode van vier jaar terugtrekken.

De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, en zijn Sovjet-ambtgenoot, Sjevardnadze, hebben gisteren de laatste hand gelegd aan een document waarin de 'externe aspecten van de Duitse eenwording worden geregeld'.

Sjevardnadze zei gisteren op een persconferentie in Moskou dat het overeengekomen document wellicht al kan worden ondertekend tijdens het twee-plus-vier-overleg van 12 september.

Genscher voegde er aan toe dat enkele details nog zullen worden uitgewerkt, maar dat niets de Duitse eenwording op 13 oktober nog in de weg staat.

Diplomaten in de Sovjet-hoofdstad lieten gisteren weten dat Moskou zijn troepen binnen een periode van vier jaar zal terugtrekken van het huidige DDR-grondgebied. De Bondsregering heeft erin toegestemd eenbijdrage te leveren in de kosten van de legering van deze Sovjet-troepen. De Sovjet-Unie kampt met een groot tekort aan harde valuta en kan haar 380.000 manschappen in de DDR na de invoering van de D-mark niet meer onderhouden. De kosten van het akkoord komen voor de tweede helft van dit jaar neer op 1,25 miljard D-mark.

Het verenigde Duitsland zal volgens het document lid zijn van de NAVO en over een troepenmacht beschikken van 370.000 manschappen. De strijdkrachten van de Bondsrepubliek en de DDR tellen nu samen 600.000 militairen. Duitse en Russische diplomaten voeren de komende weken verder overleg over een verdrag waarin de betrekkingen tussen het verenigde Duitsland en de Sovjet-Unie op economisch, technologisch en cultureel gebiedworden geregeld. 'De Sovjet-Unie en Duitsland zullen in de toekomsteconomisch en technisch nauw met elkaar samenwerken', aldus Sjevardnadze.(Reuter, DPA, AFP)