Katalysator werkt ook met lood

Een auto die met een katalysator is uitgerust moet loodvrije benzine tanken. Niet omdat loodhoudende benzine slecht is voor het milieu, maar omdat een katalysator door de loodafzetting zijn werking verliest. Een katalysator maakt de schadelije bestanddelen in de uitlaatgassen van een benzinemotor (koolwaterstoffen HC, koolmonoxyde CO en stikstofoxyden NOx) onschadelijk door ze met elkaar te laten reageren. In landen als Joegoslavie, Griekenland, de DDR, Portugal, Spanje, etc. is loodhoudende benzine niet altijd verkrijgbaar. Een automobilist met reisplannen in die richting kan een uitgekleed 'vakantiesetje' onder zijn auto laten zetten en bij terugkeer de katalysator weer laten monteren. Van die mogelijkheid wordt echter maar zeer weinig gebruik gemaakt, dus valt aan te nemen dat nogal wat katalysatorauto's toch met loodhoudende benzine hebben gereden. Maar hoe schadelijk is dat? Het tijdschrift Auto+Motortechniek nam de proef op de som. Een Mazda 323 werd consequent met de verboden loodhoudende benzine gestookt en met metingen werden de prestaties van de katalysator gevolgd. Tot verbazing van de testers bleek de katalysator zich goed te houden. Na twee volle tanks (1000 km) was in de omzetting van CO en HC nog geen verandering te zien. De uitstoot van NOx werd door de moeilijke reproduceerbaarheid van de meting niet onderzocht. Na 3500 km lag de omzetting van de CO nog op 92%, die van HC was inmiddels gezakt van 80% bij 2000 km naar 30% bij 3500 km.

De redactie van Auto+Motortechniek concludeert in het pas verschenen juli/augustusnummer dat een automobilist die enkele tientallen liters loodhoudende benzine heeft getankt zich niet ongerust hoeft te maken.