Kamer: steun bij onderzoek mafia op Sint Maarten

DEN HAAG, 18 aug. - De Tweede-Kamerfracties van CDA, VVD en D66 vinden dat minister Hirsch Ballin (justitie en Antilliaanse zaken) royaal moet zijn met technische bijstand voor een strafrechtelijk onderzoek naar activiteiten van de Italiaanse mafia op Sint Maarten.

De politieke partijen reageren op het bericht dat het openbaar ministerie van de Antillen samen met Italie en Nederland een onderzoek wil beginnen naar verdenkingen over het op grote schaal witwassen van criminele inkomsten op het Nederlandse deel van Sint Maarten. De procureur-generaal van de Antillen, mr. R. Pietersz, zegtniet over deskundigen te beschikken die een dergelijk fraude-onderzoek kunnen uitvoeren.

Wiebenga (VVD) zegt 'zeer ongerust' te zijn over de berichten over de mafia op Sint Maarten. Hij wijst er op dat de Antillen weliswaar autonoom zijn ten aanzien van het justitiele beleid, maar hij is ook van mening dat de vermoedens over de rol van internationaal vertakte misdaad op Sint Maarten zo ernstig zijn dat een onderzoek een verantwoordelijkheid is van het Koninkrijk. Het buitenlands beleid en defensie zijn een zaak van Nederland.

J. Krajenbrink (CDA) zegt dat op Sint Maarten 'een klimaat heerst waar de mafia kan gedijen' als gevolg van het gebrekkige bestuurlijke apparaat, de afwezigheid van douane en het grote aantal illegale buitenlanders. Van de huidige geschatte 40.000 inwoners is 25 procent illegaal. Krajenbrink: 'Nu er klaarblijkelijk serieuze aanwijzingen zijn dat de mafia er actief is, moeten we ook niet aarzelen assistentie te verlenen.' Pag. 3: Vervolg