Vloot VS mag schieten; Situatie in de Golf spitst zich verdertoe

WASHINGTON, BAGDAD, 17 aug. De partijen in het Golfconflict zijn scherper tegenover elkaar komen te staan. Een opdracht van president Bush aan de Amerikaanse oorlogsschepen in de Golf de naleving van de VN-sancties tegen Irak zonodig met geweld af te dwingen is vannacht van kracht geworden. De Iraakse president Saddam Hussein dreigde gisteren 'duizenden Amerikaanse soldaten in lijkkisten naar huis te sturen' als het tot geweld komt.

Turkse journalisten meldden vandaag dat de Amerikanen een 'beperkte militaire actie' van plan zijn tegen de Iraakse kerncentrale en de opslagplaatsen van chemische wapens in Irak. Dit zou Bush zijn Turkse ambtgenoot Ozal hebben laten weten. De Saoedi's hebben vanochtend voor de tweede keer sinds het uitbreken van de crisis verhinderd dat een Iraakse tanker afmeert in de Rode Zee-haven Mu'ajjiz.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie meldde gisteren dat de Amerikaanse oorlogsschepen in de Golf bevel hebben eventueel geweld te gebruiken tegen vrachtschepen die weigeren hun landing en de bestemming of herkomst daarvan te laten controleren. 'Als ze weigeren te stoppen, zullen we de maatregelen nemen die nodig zijn om er zeker van te zijn dat ze zich aan de sancties houden', aldus de woordvoerder. 'We zullen deze operaties uitvoeren zonder geweld te gebruiken. Maar de commandanten ter plekke hebben toestemming het minimaal noodzakelijke geweld te gebruiken.' Dat houdt in dat een waarschuwingsschot voor de boeg wordt gelost. Het bevel is bedoeld om elk transport van goederen van of naar Irak of Koeweit te verhinderen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, heeft gisteren gezegd dat elk gebruik van geweld in het kader van de sancties in strijd is met 'zowel de letter als de geest' van het handvest van de Verenigde Naties. Hij voegde daaraan toe dat de Veiligheidsraad moet beslissen of de naleving van de tegen Irak uitgevaardigde sancties met geweld moet worden afgedwongen. Frankrijk liet gisteren weten dat zijn troepenmacht in de Golf geen geweld zal gebruiken als het gaat om het afdwingen van de naleving van sancties.

De Iraakse president Saddam Hussein maakte gisteren in een nieuwe, op de Iraakse televisie voorgelezen verklaring duidelijk niet te denken aan concessies. Hij richtte zich rechtstreeks tot Bush: 'We bidden tot God dat de twee partijen niet slaags raken, want als ze dat wel doen zullen duizenden Amerikanen die u deze donkere tunnel hebt binnengedreven in droevige doodkisten naar huis terugkeren. U zult worden verslagen.'

Hij herhaalde zijn beroep op de Arabische solidariteit en zei dat Bush er op uit is de islamitische heilige plaatsen in Saoedi-Arabie te vernederen.

Pag.5: Vervolg