Valutakoersen bezorgen KLM harde klappen

AMSTELVEEN, 17 aug. De winst van de KLM is in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar (april tot en met juni) gedaald van 230,1 miljoen tot 41,4 miljoen gulden. Per aandeel komt dit neer op een winst van fl.0,78 tegen fl. 4,36 een jaar geleden. Wanneer bijzondere baten buiten beschouwing worden gelaten daalde de winst van de KLM met 75 procent van 105 tot 28 miljoen gulden. Dat is voor 45 miljoen gulden (60 procent van de winstdaling) het gevolg van valuta-effecten. In feite steeg het vervoer van de KLM met 6 procent in het eerste kwartaal, tegen 5 procent over het hele voorgaande boekjaar, maar door de schommelingen in de koers van vooral yen en pond, maar ook de dollar stegen de inkomsten met slechts 2 procent, tegen 8 procent over het hele vorige boekjaar.

Ongeveer tachtig procent van de inkomsten van de KLM luidt in vreemde valuta, terwijl ongeveer de helft van de kosten in harde guldens wordt geboekt. De KLM had al eerder aangekondigd met behulp van McKinsey een omvangrijk kostenbesparingsprogramma uit te zullen voeren. De projectgroep die dit voorbereid zal eind september met aanbevelingen komen.

De maatschappij voorziet dat de resultaten onder druk onder zullen blijven door de negatieve effecten van wisselkoersen en congestie. Onzekere factoren zijn verder de brandstofprijzen. In het eerste kwartaal kon de KLM nog profiteren van 7 procent lagere brandstofprijzen. Brandstof maakte minder dan tien procent van de totale kosten uit in het eerste kwartaal.

Vorig jaar profiteerde de KLM van de verkoop van enkele deelnemingen. Dit jaar drukken de resultaten van Northwest Airlines het resultaat deelnemingen, dat daalde van minus 2,1 tot minus 23,5 miljoen gulden.

De post afschrijvingen steeg met 24,5 miljoen, als gevolg van de grote investeringen in vlootvernieuwing. De KLM heeft plannen om de komende vijf jaar voor 10,7 miljard gulden te investeren. Daarvan gaat 6,6 miljard in de vloot, 2,8 miljard in overige en 1,3 miljard wordt gebruikt voor aflossingen. Ter financiering rekent de KLM in de vijfjaarsperiode op 6,2 miljard aan kasstroom (vorig jaar 800 miljoen) en diversen, is reeds 1,1 miljard gecommitteerd en is 600 miljoen beschikbaar aan liquiditeiten. De KLM heeft dus nog 2,8 miljard gulden nodig.

Bij de presentatie van de jaarcijfers eind vorige maand gaf de per 1 januari vertrekkende president-directeur mr J. F. A. de Soet aan dat de kosten van de KLM struktureel omlaag moeten. 'Betere marges zijn noodzakelijk om de enorme expansieplannen en investeringen te financieren, 'aldus De Soet. Het bedrijfsresultaat moet op minimaal vijf procent van de omzet uitkomen.

De buitengewone baten waren dit kwartaal 13,6 miljoen tegen 125 miljoen in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar.