Twijfel over aanpak Justitie asielzoekers

ROTTERDAM, 17 aug. De drie grote partijen in de Tweede Kamer en de vereniging Vluchtelingenwerk zetten vraagtekens bij de waarschuwing voor opsluiting die Justitie-ambtenaren deze week bij wijze van proef geven aan asielzoekers uit Roemenie.

Het ministerie van Justitie heeft deze week een aantal Roemeense asielaanvragen binnen enkele dagen afgehandeld en inbewaringstelling aangekondigd van asielzoekers die tegen een afwijzing in beroep zouden gaan. Normaal kan de behandeling van een asielaanvraag maanden duren. De proef dient om de groeiende stroom asielzoekers uit oost-Europa in te dammen. Justitie zegt onvoldoende personeel te hebben om de proef uit te breiden tot asielzoekers uit andere landen.

Volgens de Vereniging Vluchtelingenwerk biedt de Vreemdelingenwet geen grondslag om te dreigen met inbewaringstelling. Artikel 26 van de wet geeft een aantal redenen voor het vasthouden van asielzoekers die zich aan uitzetting willen onttrekken, maar de genoemde criteria moeten op de persoon herleidbaar zijn en kunnen niet a priori voor een groep worden gehanteerd, aldus Vluchtelingenwerk. 'Justitie bevindt zich met de proef op een hellend vlak.' PvdA, CDA en VVD vinden het een goede zaak dat asielzoekers uit Oosteuropese landen meteen bij het indienen van hun verzoek te horen krijgen dat zij kansloos zijn en dat hun verzoek versneld wordt behandeld. Maar het Kamerlid Van Traa (PvdA) vindt dat niet kan worden gedreigd met opsluiting. Krajenbrink (CDA) vindt dat bij de dreiging met opsluiting 'vraagtekens kunnen worden gezet'.

Wiebenga (VVD) heeft staatssecretaris Kosto opheldering gevraagd over de proef. Hij wil behalve de juridische aspecten ook weten waarom de nieuwe versnelde handelswijze alleen voor Roemenen en Polen zou moeten gelden.