Protest tegen uitreisverbod Nederlanders

DEN HAAG, 17 aug. Nederland heeft krachtig bij Irak geprotesteerd tegen het uitreisverbod voor Nederlanders dat in dat land geldt. Zowel bij de grens met Turkije en als aan de grens met Jordanie hebben Iraakse militairen Nederlanders de afgelopen dagen teruggestuurd.

Op het ministerie van buitenlandse zaken is de Iraakse ambassadeur Safa Al-Falaki ontboden om het protest in ontvangst te nemen. Hem is meegedeeld dat Irak in strijd handelt met de rechten van de mens door de buitenlanders vast te houden. Bovendien schendt Irak het verdrag van Wenen, waarin overeengekomen is dat diplomaten te allen tijde vrij moeten zijn om het land te verlaten of binnen te komen, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vanochtend.

De Iraakse ambassadeur voerde aan dat het uitreisverbod 'een tijdelijke voorzorgsmaatregel' is. In Irak bevinden zich ongeveer 150 Nederlanders. Het merendeel van hen werkt voor Nederlandse baggerbedrijven. De Nederlandse regering heeft nog niet besloten of hun activiteiten onder de economische maatregelen van de Veiligheidsraad vallen en gestaakt moeten worden.