Jordanie zegt mee te doen aan sancties

NEW YORK, 17 aug. De Jordaanse koning Hussein heeft tijdens besprekingen met president Bush in diens vakantieverblijf in Kennebunkport beloofd dat Jordanie zich bij de VN-sancties tegen Irak zal aansluiten en de Rode Zee-haven Aqaba voor de handel op Irak zal sluiten. Tot een poging tot bemiddeling tussen Irak en de VS lijkt het tijdens het overleg niet te zijn gekomen. Hussein zelf wees na het gesprek van twee uur met Bush speculaties van de hand als zou hij hebben willen bemiddelen in de Golfcrisis. Hij weersprak berichten dat hij een brief van de Iraakse leider Saddam Hussein voor Bush had meegebracht. 'Ik heb geen boodschap meegebracht. Ik spreek voor niemand in het gebied behalve voor mijzelf.' Hussein zelf gaf in korte commentaren na de besprekingen niet toe dat hij de sluiting van Aqaba heeft gevolen. 'Ik kan niet zeggen dat we onze houding in deze zaak hebben gewijzigd, 'zei hij. President Bush antwoordde later bevestigend op een desbetreffende vraag van journalisten. Hij liet weten 'bemoedigd' en 'zeer verheugd' te zijn over de toezegging van de Jordaanse vorst, zich bij de sancties tegen Irak te zullen aansluiten. Pag.5: Vervolg

    • Michiel Bicker Caarten