India door Golfcrisis in problemen, minister naar bevriend Irak

NEW DELHI, 17 aug. India is door de Golfcrisis in grote moeilijkheden geraakt. De regering van premier V. P. Singh heeft zich slechts zeer voorzichtig aangesloten bij de veroordeling van de Irakese invasie en annexatie van Koeweit aangezien New Delhi en Bagdad tot nu toe een bijzonder goede verstandhouding hadden. Irak steunde India ondermeer in het conflict met Pakistan om Kashmir. Minister van buitenlandse zaken I. K. Gujral sprak gisteren met zijn Amerikaanse ambtgenoot James Baker en ontmoette eerder Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze om de Indiase positie nader te bepalen. Gujral bezoekt een dezer dagen Bagdad op verzoek van de bevriende president Saddam Hussein. India maakt zich zorgen om zijn meer dan een miljoen onderdanen in het Golfgebied, grotendeels gastarbeiders van wie honderdduizend in Irak en Koeweit wonen. Door de lage positie die de Indiers er innemen op de maatschappelijke ladder vreest New Delhi dat ze als eersten het slachtoffer zullen worden van de verslechterde levensomstandigheden. Tot nu toe zijn slechts 300 Indiers er in geslaagd het crisisgebied te verlaten.

Naast de menselijk misere is nu al duidelijk dat het conlflict in de Golf de Indiase economie hard zal treffen. De transfer van deviezen van de Indiase gastarbeiders uit Irak en Koeweit ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot een steeds belangrijker steunpilaar van de betalingsbalans en was in 1988 goed voor 30 procent van alle betalingen uit het buitenland. De Indiase economie, die door een chronisch importoverschot toch al te kampen heeft met hoge tekorten, zal in de komende tijd nog slechts beperkt kunnen rekenen op deze financiele buffer.

De Indiase afhankelijkheid van Irakese en Koeweitse olie zal de ontwikkeling nog verscherpen. Vorig jaar kwam 3,75 miljoen ton ruwe olie direct uit beide oliestaten, terwijl nog eens 2 miljoen ton uit Irak via de Sovjet-Unie werd verkregen. India was zo voor 40 procent van zijn olie-invoer afhankelijk van Irak en Koeweit. Hoewel het land uit de eigen oliebronnen tweederde van de behoefte kan dekken, beschikt India over een oliereserve van slechts dertig dagen en zal naarstig moeten worden gezocht naar vervangende importen.

Olie drukt met 430 miljoen dollar (14 procent van alle uitgaven) zwaar op de handelsbalans. De minister voor Aardolie, M. S. Gurupadaswamy, zei deze week dat Maleisie, Indonesie en Australie zijn gevraagd olie te leveren en dat daarvoor extra middelen zijn aangewend. India zal zich waarschijnlijk aanzienlijk hogere uitgaven moeten getroosten.

Als eerste land heeft India zich bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, gemeld voor eventuele economische bijstand van de VN, zoals die is voorzien in het VN-handvest voor landen die buiten hun schuld schade ondervinden van sancties opgelegd door de VN. Voor India kan de Golfcrisis niet snel genoeg voorbij zijn.

    • Bernard Imhasly