GTI

GTI Holding (installatiebedrijven) heeft in de eerste helft van dit jaar 30 procent meer verdiend dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het nettoresultaat steeg van 9,8 miljoen tot 12,8 miljoen gulden. De omzet nam met 33 procent toe tot 579 miljoen gulden, zo blijkt uit het halfjaarbericht.

De vooruitzichten voor de gang van zaken in Nederland en Belgie, gebaseerd op de stand van de orderportefeuille en de marktontwikkeling, zijn gunstig. In het eerste halfjaar werden grote opdrachten ontvangen. Verwacht wordt dat bet nettoresultaat over 1990 duidelijk boven dat van 1989 zal liggen, toen netto 26,4 miljoen gulden werd verdiend. Overigens werd dat resultaat voor 3 a 4 miljoen gulden gedrukt door een btw-fraude door de GTI-vestiging in Goes.

De omzetgroei in de eerste zes maanden is voor 12 procent toe te schrijven aan in het tweede halfjaar 1989 en begin 1990 overgenomen bedrijven en komt voor 21 procent voort uit de autonome verbetering van de gang van zaken als gevolg van de gunstige marktontwikkelingen.