Exploitanten Rivoli eisen duidelijkheid

ROTTERDAM, 17 aug. De kermisexploitanten van lunapark Rivoli in Rotterdam dreigen met een kort geding als het Rotterdamse college van B en W niet binnen twee dagen duidelijk maakt welke contracten bestaan tussen kermisorganisator I. Janvier en de gemeente Rotterdam. Janvier heeft eerder deze week een aantal van de 45 exploitanten gedagvaard in verband met een achterstand in het betalen van pacht voor het kermisterrein op de Mullerpier. De exploitanten willen nu eerst weten wie verantwoordelijk is voor de kermis. Daarna eisen zij een schadevergoeding omdat de verwachte bezoekersaantallen niet worden gehaald. De Stichting Rotterdam 1990, mede-organisator van Rivoli, had gerekend op 1,2 miljoen bezoekers. Tot nu toe hebben ongeveer 450.000 mensen de kermis bezocht.