Ex-rector wil na 16 jaar baan terug

ROTTERDAM, 17 aug. Na zestien jaar functioneren als VVD-wethouder in Soest eist drs G. Plomp zijn baan als rector van het Goois Dag- en Avondcollege weer op. De gemeente Hilversum acht zijn terugkeer echter niet in het belang van de school.

De VVD werd in Soest onverwachts buiten het college van B en W gehouden, waardoor Plomp na zestien jaar zijn wethouderszetel verloor. Op grond van het Rechtspositiebesluit Onderwijs wilde hij daarop terugkeren in zijn oude baan. In dat besluit staat dat mensen in het onderwijs onbetaald buitengewoon verlof krijgen als zij een bestuurlijke functie accepteren op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Aan dat verlof is geen termijn verbonden, doorgaans gaat het om slechts een enkele ambtstermijn.

In Hilversum is het buitengewoon verlof van de rector aanvankelijk opgevangen door een conrector die inmiddels is gepensioneerd. Vanaf 1984 is de functie vervuld door H. Wind die van buiten werd aangetrokken. Zijn formele status is waarnemend rector. 'Niemand heeft bij zijn aanstelling verondersteld dat het hier om een tijdelijke positie ging', aldus A. van Schoten, hoofd van de afdeling onderwijs in Hilversum. 'Maar het belang van Wind is voor ons niet de reden om Plomp niet terug te willen. Wij hebben aanzienlijke twijfels of iemand na zestien jaar afwezigheid de juiste man is voor deze positie.' Drs. Plomp twijfelt geen moment aan zijn geschiktheid. Hij wijst op zestien jaar bestuurlijke ervaring met negen verschillende portefeuilles, waaronder gedurende acht jaar die van onderwijs. Van Schoten noemt die kennis niet relevant. 'Als Plomp nu zou solliciteren naar een functie als rector en ik zat in de selectiecommissie dan zou ik hem niet uitnodigen voor een gesprek', zegt hij.

Toen Plomp op 1 mei van dit jaar zijn oude baan opeiste, heeft de gemeente Hilversum hem geschorst in afwachting van een oplossing, die voor half november moet worden gevonden. Hij wordt betaald op het niveau van de hedendaagse rector. 'Die schorsing is een ordemaatregel en zeker geen sanctie tegen Plomp', aldus Van Schoten. 'Zijn optreden is volstrekt legitiem, hij heeft die regeling niet bedacht.'