Eerste contract haven Hongkong naar China

HONGKONG, 17 aug. De regering van Hongkong heeft gisteren de eerste opdracht gegeven voor uitvoering van de dertig miljard gulden kostende nieuwe lucht- en containerhaven.

Tot ieders verrassing werd het eerste project ter waarde van 390 miljoen gulden toegewezen aan China Harbours Engeneering, een bedrijf uit de Volksrepubliek China. Dit Chinese staatsbedrijf zal begin volgende maand beginnen met het uitbaggeren van de nieuwe haven. Over twintig maanden moet het werk voltooid zijn.

Het ambitieuze project is uiterst omstreden omdat Peking, dat in 1997 de souvereiniteit over de Britse kroonkolonie verkrijgt, nog niet met de dure plannen heeft ingestemd. De Chinese leiders zijn bevreesd opgezadeld te worden met de financiele lasten van de nieuwe haven die op zijn vroegst in 1997 operationeel zal zijn.

Een bijkomende reden voor de koele reacties van Peking is dat momenteel twee weliswaar kleinere maar toch internationale luchthavens nabij Hongkong in aanbouw zijn.

Zo hoopt de op een uur van Hongkong varen gelegen Portugese kolonie Macau haar nieuwe vliegveld al in 1993 te hebben voltooid. Ook vlak over de grens van Hongkong in de Volksrepubliek China wordt in de Speciale Economische Zone Shenzhen een luchthaven aangelegd.

Juist gisteren maakte Peking bekend dat het niet akkoord gaat met het Britse voorstel om een gemeenschappelijke commissie voor de bestudering van beide projecten in Hongkong in te stellen. Peking wil er zonder buitenlandse bemoeienis op studeren.

Bankiers in Hongkong verwachten dat het voor de regering van de kroonkolonie uiterst moeilijk zal zijn om zonder de expliciete goedkeuring van de Chinese leiders de benodigde 30 miljard gulden op de kapitaalmarkt aan te trekken.

    • Hans Vriens