Werkloosheid verder gedaald tot 330.000

DEN HAAG, 16 aug. De werkloosheid blijft verder dalen. Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg in de periode mei-juli van dit jaar gemiddeld 330.000. Dat is tienduizend minder dan in april-juni. In mei-juli van het vorig jaar lag de geregistreerde werkloosheid gemiddeld op 388.000. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De statistiek is gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de enquete beroepsbevolking. De cijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge, omdat het om een steekproef gaat. Daarom mogen alleen grote verschillen tussen de driemaandscijfers alsmede ontwikkelingen over een langere periode worden beschouwd als een indicatie voor de werkelijke ontwikkeling. Volgens het CBS brengen de recente gegevens geen wijziging in het beeld van een dalende tendens op wat langere termijn.

Het aantal langdurig werklozen (langer dan een jaar) lag tussen mei en juli 9.000 lager dan de 193.000 in de periode april-juni. Het aantal werkloze mannen bedroeg tussen mei en juli 197.000, dat is 11.000 minder dan in de periode april-juni. Het aantal werklozen vrouwen bedroeg 133.000. Dit betekent een stijging met duizend ten opzichte van de periode april-juni.