Royal Nederland

De halfjaarswinst van Rotterdamse verzekeringsmaatschappij Royal Nederland, onderdeel van de Britse Royal Insurance Group, is diep in de rode cijfers beland. Vooral de grote voorjaarsstormen in 1990 en een grote brand in Tilburg hebben voor een nettoverlies van fl.10 miljoen gezorgd tegenover een winst van fl.13,4 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Over de vraag of het huidige boekjaar met winst wordt afgesloten, durft het bedrijf nog geen uitspraak te doen.

Voor belasting was het resultaat eveneens negatief, fl.14,4 miljoen, terwijl de eerste zes maanden in 1989 nog een winst opleverden van fl.21,1 miljoen. Het verzekeringsresultaat was, na toerekening van kosten en interest over de technische voorzieningen, fl.23,5 miljoen negatief (1989 f. 16,4 miljoen positief). Het inkomen uit beleggingen bedroeg fl.24,1 miljoen (f 20,9 miljoen). Het bruto-inkomen steeg met 32,4 procent tot fl.370,9 miljoen.