Rechtbank VS opent de boeken van Trump

ATLANTIC CITY, 16 aug. De Amerikaanse onroerend-goedmagnaat Donald Trump heeft een bankschuld van 3,21 miljard dollar, beschikt over 4,62 miljard dollar aan activa, is 69,5 miljoen dollar schuldig aan aannemers die het Taj Mahal Casino bouwden en is betrokken in 111 rechtszaken.

Dit is gisteren bekendgemaakt door het hoogste college van beroep in de staat New Jersey nadat dit een verzoek van Trump om een financieel rapport over zijn reilen en zeilen geheim te houden had afgewezen.

Het rapport, in juni opgesteld door het accountantskantoor Kenneth Leventhal en Co, geeft de meest gedetailleerde informatie tot nu toe over de in financiele problemen geraakte onroerend-goedmagnaat. Er blijkt uit dat verscheidene eigendommen van Trump, waaronder het Taj Mahal Casino en het Plaza Hotel in New York, wellicht honderden miljoenen dollars minder waard zijn dan Trump voorgeeft.

Ook inventariseert het de rechtszaken die tegen Trump zijn aangespannen, varierend van die van zijn vrouw Ivana tot aan die van de begrafenisautoriteiten in New Jersey.

Om zijn zaken te redden heeft Trump een groot deel van zijn onroerend-goed- en hotel-imperium als onderpand gebruikt voor de herstructurering van zijn schulden. Dat heeft hij volgens het rapport ook gedaan met drie casino's in New Jersey voor een banklening van 65 miljoen dollar. Zodoende beschikte hij weer over geld om de rente te kunnen betalen op obligaties die hij had uitgeven voor de financiering van zijn Trump Castle Casino Resort en een banklening van 30 miljoen dollar.

Toen hij in juni zijn renteverplichtingen niet nakwam, kwamen de financiele problemen van Trump voor het eerst aan het licht.

Het gisteren openbaar gemaakte rapport behoort tot de documenten bij Trumps verzoek om goedkeuring van het bankkrediet van 65 miljoen dollar door de Casino-commissie van New Jersey. De commissie geeft vergunningen af voor casino's in Altlantic City in het zuiden van de staat New Jersey. Trump is eigenaar van drie van de twaalf casino's in de staat.

Het accountantskantoor heeft verklaard dat het rapport alleen bestemd was voor Trump en zijn bankiers en dat openbaarmaking de belangen van zijn client zou kunnen schaden. (AP, Reuter)