Proef om asielzoekers Oost-Europa te weren

DEN HAAG, 16 aug. Het ministerie van justitie houdt deze week op verschillende plaatsen een proef om de stroom asielzoekers uit Oost-Europa in te dammen. Asielzoekers uit Roemenie worden sinds maandag gewaarschuwd voor directe gevangenneming en snelle uitzetting als zij hun asielaanvraag doorzetten. Het ministerie van WVC heeft 27 gemeenten gevraagd zich extra in te spannen voor de opvang van asielzoekers.

Door een sterke groei van het aantal asielzoekers en het feit dat de behandeling van hun aanvraag maanden kan duren is er een tekort aan opvangplaatsen. Staatssecretaris Kosto (justitie) beraadt zich deze week op maatregelen om de groeiende stroom Oosteuropese asielzoekers in te dammen.

Het gaat bij het experiment in Eindhoven, Aalten, Stevensbeek en Den Bosch om een versneld afhandelen van de bestaande procedure. Het ministerie besloot tot de proef met de nieuwe aanpak nadat de vreemdelingenpolitie in Eindhoven had laten weten dat zij het grote aantal asielzoekers niet meer aan kon.

Zeventien Roemeense asielzoekers in Eindhoven hebben maandag te horen gekregen dat ze nog dezelfde dag een negatieve beschikking op hun asielverzoek zouden krijgen. Als ze tegen de afwijzing in beroep zouden gaan, zouden de kort gedingen binnen twee dagen dienen. Tot die tijd zouden ze worden opgesloten. De Roemenen hebben daarop hun aanvraag ingetrokken. Niet bekend is of zij Nederland hebben verlaten.

Gewoonlijk worden asielzoekers doorverwezen naar een opvangcentrum, waar zij hun aanvraag kunnen toelichten in een gesprek met ambtenaren van Justitie. Een beslissing kan dan nog maanden op zich laten wachten. De asielzoeker heeft vervolgens dertig dagen om tegen een afwijzing in beroep te gaan.

Kosto heeft deze procedure tot nu toe steeds verdedigd. Maar het aantal mensen uit Oost-Europa is sinds het openen van de grenzen zo toegenomen dat zij bij handhaving van de bestaande procedure niet meer zijn op te vangen, aldus een justitie-woordvoerder. In juli verzochten 398 Roemenen en 158 Polen om asiel in Nederland. Volgens het ministerie komen de meesten niet voor een vluchtelingenstatus in aanmerking omdat zij uitsluitend economische motieven voor hun asielverzoek kunnen aanvoeren.

De eerste zeven maanden van dit jaar hebben zich bijna 10.000 asielzoekers gemeld. In 1989 waren dat er in totaal 14.000.