Personalia

Ir. R. C. van der Giessen is per 1 september benoemd tot hoofd van de afdeling voorlichting en publiciteit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmomumenten in Nederland. Hij volgt ir. A. Coops op die op eigen verzoek binnen de vereniging het beheer heeft gekregen over de uitgeverij en de speciale projecten. Van der Giessen is nu nog voorlichter van het Wereld Natuur Fonds Nederland in Zeist.