Personalia

Prof. dr. D. de Wied heeft de Ubbo Emmiuspenning 1990 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gekregen. De Wied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van het functioneren van de hersenen. Daarnaast bekleedde hij tal van bestuurlijke functies. Van 1984 tot 1990 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Wied (geboren in 1925 in Deventer) studeerde geneeskunde aan de RUG. In 1963 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd hij tot zijn emeritaat in 1990 directeur van het farmacologisch laboratorium, het huidige Rudolf Magnus Instituut voor Farmacologie. De Ubbo Emmiuspenning is in 1964 ingesteld bij het 350-jarige bestaan van de universiteit. Er zijn twee penningen: een voor wetenschappelijke en een voor maatschappelijke verdiensten. Aan de Wied is de tweede penning toegekend.