Noorse olieproduktie weer maximaal: geen bijdrage aan tekort

ROTTERDAM, 16 aug. De daling van de olieproduktie door de Golfcrisis kan niet worden opgevangen door extra produktie door Noorwegen. Sinds juli van dit jaar produceren de Noorse oliemaatschappijen weer op volle capaciteit. Noorwegen, dat geen lid is van de OPEC, heeft vier jaar lang olie van de markt gehouden om het OPEC-prijsbeleid te ondersteunen.

De recente opvoering van de produktie maakt het voor Noorwegen onmogelijk om in navolging van Venezuela bij te dragen aan het stabiliseren van de oliemarkt. De Venezolaanse premier Carlos Andres Perez heeft aangekondigd de produktie met 500.000 vaten per dag te willen opvoeren om het tekort van vier miljoen vaten uit de Golf op te vangen. Eerder gaf ook Mexico te kennen meer te willen produceren. 'Het is voor Noorwegen onmogelijk iets te doen op een termijn van twee of drie maanden', aldus een woordvoerder van het Noorse ministerie van olie en energie. Op de wat langere termijn zal de Noorse produktie wel stijgen, maar daartoe werd al besloten voordat Saddam Hussein Koeweit annexeerde.

In juli werd besloten de Noorse produktie vrij te laten, waarmee indirect tot een gemiddelde dagproduktie van 1,8 miljoen vaten voor het komende half jaar werd besloten. Eerder dit jaar lag de produktie op 1,6 miljoen vaten, momenteel worden er dagelijks 1,7 miljoen gepompt en in het najaar moet de produktie op 1,9 miljoen komen.

De oliemaatschappijen voorzien ook voor daarna een constant stijgende produktie. In 1991 moet het gemiddelde rond 1,95 miljoen per dag komen om in 1995 te zijn gestegen tot 2,3 miljoen vaten. De toename is mogelijk dank zij de ingebruikneming van een klein olieveld. Voor drastischer verhogingen moeten nieuwe bronnen worden aangeboord, aldus de woordvoerder.

In het najaar van 1986 hield Noorwegen tien procent van zijn olieproduktie van de markt om de pogingen van de OPEC te ondersteunen de olieprijs op te krikken, die toen naar tien dollar per vat dreigde te dalen. In de eerste maanden van de produktiequota bouwde Noorwegen met het surplus een omvangrijke strategische voorraad op. Later werd de produktie verminderd, eerst met 7,5 procent van de totale capaciteit en in de laatste jaren met 5 procent.