'Milieuvriendelijkheid van AH hoeft klanten niets extra's tekosten'

ZAANDAM, 16 aug. De afspraken die Albert Heijn wil maken met leveranciers van aardappelen, groenten en fruit over vermindering van het gebruik van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen, mogen niet leiden tot hogere prijzen. Dat zegt woordvoerster M. van Dam van het Zaanse levensmiddelenconcern.

Van Dam: 'We willen onze produkten betaalbaar houden en toch iets doen waardoor ze het milieu minder belasten'.

Zij verwacht dat in de loop van volgend jaar de eerste produkten die op deze wijze zijn geteeld in de supermarkten te koop zullen zijn, te beginnen met aardappelen en ijsbergsla.

Albert Heijn wil zijn assortiment aan verse aardappelen, groenten en fruit in nauw overleg met zijn vaste leveranciers geleidelijk aan milieuvriendelijker maken. Uitgangspunt daarbij is dat de klanten 'niet of nauwelijks extra' voor deze produkten hoeven betalen.

Het concern heeft het Utrechtse onderzoeks- en adviesbureau Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in de arm genomen dat telers zal assisteren bij een zuiniger gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Op grond van de resultaten van proeven met aardappelen en ijsbergsla, zullen richtlijnen voor de teelt van deze produkten worden opgesteld. Later zal dat ook gebeuren voor andere produkten. Albert Heijn zal vervolgens van zijn leveranciers in binnen- en buitenland verlangen dat ze telen volgens deze richtlijnen.

Met deze aanpak heeft Albert Heijn een middenweg gekozen tussen de gangbare landbouw en de alternatieve landbouw, zegt ir. A. Wesselo van CLM. Iedereen is het erover eens dat de gangbare, voornamelijk op bedrijfseconomische doelstellingen gerichte landbouw een te hoge belasting van het milieu vooroorzaakt.

Anderzijds zijn volgens haar de produkten van de ecologische of biologisch-dynamische landbouw, waarin geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden toegepast, voor de meeste consumenten (nog) te duur. 'Veel consumenten zijn wel bereid milieuvriendelijk geteelde produkten te kopen als ze maar niet te duur zijn. Daar ligt dus een markt voor produkten die zijn geteeld volgens strengere milieu-eisen, maar niet of nauwelijks duurder zijn. Juist een grootwinkelbedrijf dat zich wil profileren op het gebied van kwaliteit, kan niet om deze groeiende vraag heen', aldus Wesselo.

Het milieu zal volgens de CLM-onderzoekester veel baat kunnen hebben bij de door AH ingeslagen middenweg. 'Producenten of consumenten die overschakelen op biologisch-dynamische of ecologische produkten zetten een hele grote milieu-stap. Maar als dat door het prijsniveau maar voor enkelen kan worden gedaan, is het van belang te zoeken naar vormen van landbouwproduktie waarbij het voor grote groepen agrariers aantrekkelijk is om milieuvriendelijker te produceren voor een veel grotere groep consumenten. Het netto milieu-effect van al die kleine stappen is dan waarschijnlijk veel groter.' De consumentenorganisaties zijn ingenomen met de aanpak van Albert Heijn. Gelet op de marktpositie van de Zaanse grootgrutter in aardappelen, groenten en fruit (800 miljoen gulden: 20 procent van de Nederlandse omzet in deze sector) verwachten zij dat het voorbeeld veel navolging krijgt. Ook uit de hoek van de alternatieve consumentenbeweging, zoals de Alternatieve Konsumentenbond en de Stichting Keurmerk Alternatief geteelde Landbouwprodukten (SKAL), komen instemmende reacties. 'De biologisch-dynamische en ecologische landbouw zijn in opmars, maar ook als hun marktaandeel dit jaar verdubbelt kom je nog niet boven de twee procent. Dat gaat dus betrekkelijk langzaam. Daarom kan van de tussenstap die Albert Heijn zet een flinke stimulans in de goede richting uitgaan', zegt SKAL-medewerkster E. Mol. De Stichting Natuur en Milieu zegt dat met de AH-aanpak vooral door vermindering van het gebruik van bestrijdingmiddelen 'flinke winst' is te boeken.

Albert Heijn zal voor de milieu-vriendelijker produkten niet met een apart keurmerk gaan werken. Het bedrijf heeft nog niet besloten of het vorig jaar geintroduceerde en niet geheel onomstreden 'groenlogo' het AH-beeldmerk met een groen blaadje zal worden gebruikt om deze produkten aan te prijzen.