Lage Landen

De Lage Landen (financiele dienstverlening, eigendom van de Rabobank), heeft de nettowinst in het eerste halfjaar van 1990 ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar met 17 procent zien stijgen tot fl.11,8 miljoen. Het balanstotaal groeide van fl.3,8 miljard medio 1989 tot fl.4 miljard per 30 juni 1990. De jaarwinst zal dit boekjaar volgens een woordvoerder rond de fl.28 miljoen uitkomen tegenover fl.24,2 miljoen over 1989. De groei van de winst was voornamelijk autonoom. Overgenomen bedrijven dragen pas in 1991 en 1992 bij aan de resultaatsontwikkeling.