Hogeschool laat ontwerpen voor nieuwbouw maken

AMSTERDAM, 16 aug. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft drie architecten gevraagd een masterplan te maken voor nieuwe behuizing van de hogeschool aan de Jodenbreestraat en het Mr Visserplein in Amsterdam. De deelnemers aan deze meervoudige opdracht zijn Wiel Arets, Teun Koolhaas en Koen van Velzen. Hun plannen worden in november openbaar gemaakt.

De Hogeschool is nu over een aantal panden in de stad verspreid en wil in de nieuwbouw alle faculteiten concentreren: beelden vorming, bouwkunst, film en tv, museologie, muziek, theater en culturele bedrijfsvoering. Volgens de Hogeschool is sloop en nieuwbouw van het 'Maupoleum' van de Universiteit van Amsterdam niet uitgesloten. De nieuwbouw moet bijdragen aan het herstel van de oostelijke binnenstad, waar dertig jaar geleden een groot gat in is geslagen.

Begin dit jaar heeft de gemeente Amsterdam een stedebouwkundig programma voor dit gebied langs de voormalige Waterlooplein-markt vastgesteld. Bij de uitvoering werkt de dienst ruimtelijke ordening samen met Atelier PRO uit Den Haag.