Genscher: geen Duitse schepen naar de Golf

BONN, 16 aug. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, verzet zich tegen het sturen van Duitse marineschapen naar de Golf.

Wel wil hij zodanige veranderingen in de Westduitse grondwet aanbrengen dat Duitse deelname aan militaire VN-operaties buiten het NAVO-gebied mogelijk wordt.

Bondskanselier Kohl zou de Italiaanse premier Andreotti hebben laten weten dat de Bondsrepubliek bereid is in het kader van de Westeuropese Unie 'binnen de juridische en feitelijke mogelijkheden' een bijdrage te leveren aan een Europese militaire aanwezigheid in de Golf. Deze mededeling werd toegejuicht door onder anderen Alfred Dregger, voorzitter van de christen-democratische fractie in de bondsdag. Hij zei het van groot belang te vinden dat de uitvoering van afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Verenigde Naties niet alleen afhankelijk is van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

De kans dat er daadwerkelijk Westduitse marineschepen naar de Golf zullen gaan wordt echter niet hoog aangeslagen. Genscher liet weten dat een inzet van marineschepen buiten het gebied van de NAVO alleen mogelijk is na wijziging van de Westduitse grondwet. Genscher is zelf voorstander van een dergelijke wijziging, maar daarvoor is de steun van de SPD nodig. De sociaal-democratische afgevaardigde en defensie-specialist Norbert Gansel zei gisteren dat zijn partij 'alle parlementaire en constitutionele middelen' zal aanwenden om te voorkomen dat Duitse troepen worden ingezet buiten het verdragsgebied van de NAVO. Ook de Groenen zijn mordicus tegen een dergelijke inzet. Het parlementslid Angelika Beer zei: 'De geschiedenis van Duitsland toont wel aan dat de Duitsers er beter aan doen hun bijdrage aan de wereldvrede niet in de vorm van militaire middelen te leveren'.

Eerder verklaarde de Westduitse regering zich al bereid tot het sturen van mijnenvegers naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee ter vervanging van de Amerikaanse schepen die naar de Golf zijn doorgevaren. Komende dinsdag vergaderen de ministers van defensie en buitenlandse zaken van de landen van de Westeuropese Unie over Europese deelname aan de operaties in de Golf. Aangenomen wordt dat de Westduitsers daar een financiele bijdrage zullen leveren en zich bereid zullen verklaren eventuele gaten die in de NAVO-verdediging vallen door de operaties in de Golf te vullen. Komende maandag overlegt de bondskanselier met Genscher en diens collega van defensie, Stoltenberg over de Duitse bijdrage. (Reuter, DPA, AFP)