Gehooronderzoek bij 1.200 kinderen

NIJMEGEN, 16 aug. Twaalfhonderd kinderen tussen de zes en acht jaar uit de regio Nijmegen zullen door het academisch ziekenhuis Nijmegen St. Radboud (AZN) worden opgeroepen deel te nemen aan een vervolgonderzoek naar hun gehoor. Van deze kinderen zijn de gehoorgegevens tussen hun tweede en vierde jaar bekend. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van vocht achter de trommelvliezen, een meestal tijdelijke kwaal die bij kleine kinderen veel voorkomt. Het AZN wil onderzoeken of dit blijvende invloed kan hebben op het gehoor, de taalontwikkeling en de resultaten op school. Volgens het AZN is het vervolgonderzoek uniek voor Nederland, omdat voor het eerst kinderen worden onderzocht van wie de gegevens uit eerdere jaren bekend zijn.