De Maiziere ontslaat twee SPD-ministers

BERLIJN, 16 aug. De Oostduitse CDU-premier Lothar de Maiziere heeft gisteren twee SPD-ministers, Walter Romberg van financien en Peter Pollack van landbouw, ontslagen.

De voorzitter van de Oostduitse SPD, Wolfgang Thierse, zei vanmorgen dat zijn partij de regeringscoalitie moet verlaten omdat er geen basis meer is voor een redelijke samenwerking. De Maiziere verklaarde het ontslag uit de meningsverschillen over het financiele beheer op beide ministeries en de verschillen van mening over de inhoud van het aansluitingsverdrag tussen de DDR en de Bondsrepubliek.

Gisteravond werd ook bekend dat twee andere ministers zelf ontslag hebben genomen: CDU-minister Gerhard Pohl van economie en Kurt Wunsche van justitie. Aan de democratische gezindheid van de laatste, die ook onder het SED-regime deze functie bekleedde, werd in brede kring getwijfeld. Voor het ontslag van de CDU-minister van economie is geen verklaring gegeven.

Pag.5: vervolg