Conflict over bestrijding van terreur

DEN HAAG, 16 aug. De samenwerking bij de terreurbestrijding tussen politie, centrale recherche en BVD verloopt zo moeizaam dat een commissie van topambtenaren nieuwe werkafspraken moet voorbereiden. Bij de politie bestaan sinds een paar jaar regionale criminele inlichtingendiensten, bij de CRI is de Bijzondere Zakencentrale actief, terwijl ook de BVD informatie verzamelt over groeperingen of personen die mogelijk politieke aanslagen plegen.

Officieel is de commissie ingesteld om het de betrokken diensten eens te laten worden over de uitleg van de bepalingen in de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over taken en bevoegdheden. In de praktijk komt het nu voor dat ambtenaren van de verschillende diensten elkaar tegenwerken. Professionele naijver en een zekere animositeit bij plaatselijke inlichtingendiensten tegen 'Den Haag' en bij Den Haag jegens de 'provincie' spelen daarbij een rol. Op de achtergrond speelt ook een ambtelijke stammenstrijd. De BVD wil zich door de radicale ontdooiing van de relaties met Oost-Europa en de daarmee gepaard gaande vermindering van spionage, gaan richten op ander inlichtingenwerk. In oktober vorig jaar heeft het hoofd van de BVD mr. A. W. H. Docters van Leeuwen bijvoorbeeld in een besloten lezing voor ambtenaren van Binnenlandse zaken gepleit voor de opsporing van ambtelijke corruptie als nieuwe BVD-taak.

Eind januari zei minister Dales in de Kamer dit echter een taak van de rijksrecherche te vinden. Bij de CRI heeft intussen het inlichtingenwerk de laatste jaren een grote vlucht genomen, vooral door de opkomst van geautomatiseerde opsporingsregisters en de groeiende strafrechtelijke samenwerking binnen Europa. De commissie bestaat uit de plaatsvervangende hoofden van de CRI, drs. M. L. J. de Jong, van de BVD, mr. A. Kievits, de Nijmeegse hoofdcommissaris J. J. Th. Stoutjesdijk. Voorzitter is de Groningse hoofdofficier van justitie mr. J. A. Blok. In het recente verleden zijn in Nederland terreuraanslagen gepleegd door de IRA, de ETA en door RaRa, een aan de krakerswereld gelieerde groep.