Bestuurders van Veronica ontslagen

HILVERSUM, 16 aug. De verenigingsraad van de omroep Veronica heeft gisteravond voorzitter W. Borderwijk en vijf bestuursleden ontslagen. Alleen R. Out en H. Mondt blijven in functie.

De raad meent dat een commercieel omroepbestel moet worden nagestreefd en eist dat het bestuur de loyaliteitsverklaring aan het huidige bestel intrekt. Het algemeen bestuur, dat behalve W. Bordewijk op de vergadering aanwezig was, weigert de verklaring terug te nemen. 'Wij piekeren er niet over, 'was hun reactie. 'Als we niet loyaal meewerken, kunnen we niet functioneren, dan zijn we in geen enkel overlegorgaan welkom', vatte een woordvoerder van Veronica de opstelling van het bestuur samen. R. Out, vice-voorzitter en directeur, verklaarde vanmorgen nog eens nadrukkelijk dat het niet zijn bedoeling is het omroepbestel 'op te blazen'. Nadat het Commissariaat voor de Media Veronica voor de betrokkenheid bij de oprichting van de commerciele zender RTL Veronique had gestraft met het intrekken van zeven weken zendtijd, eiste het NOS-bestuur dat Veronica zijn loyaliteit aan het bestel verklaarde en de opmerking inslikte van zijn advocaat dat de omroep de bijl aan de wortel van bestel wil zijn. Bordewijk voldeed aan dit verzoek.

De verenigingsraad, die bestuur en directie benoemt en ontslaat, accepteert dit niet. De aanwezige bestuursleden liepen gisteravond laat boos de vergadering uit, waarna de raad de besprekingen voortzette en besloot het bestuur te ontslaan, op Out en Mondt na. Niet om de de affaire-Veronique, maar omdat zij loyaal meedraaien in het Hilversumse bestel en dit ook willen blijven doen. Out en Mondt kregen de opdracht een voorstel te doen 'ten einde de ontstane vacatures in te vullen', aldus de summiere verklaring van de verenigingsraad. Het bestuur beraadt zich vanmiddag op de situatie.