VOC-schip naar Scheepvaart Museum A'dam

AMSTERDAM, 15 aug. De replica van het VOC-schip 'Amsterdam', de grote blikvanger tijdens Sail '90, zal over ongeveer een half jaar worden afgemeerd aan de steigers van het Scheepvaart Museum in Amsterdam. Het is de bedoeling dat het Museum eigenaar wordt van de 'Amsterdam'. Onderhandelingen over financiering en exploitatie van het schip zijn gaande tussen het museum, het ministerie van WVC en de Stichting Amsterdam Bouwt Oost-Indievaarder. Het komende halfjaar wordt het schip afgebouwd en ingericht. Daarna is het voor het publiek toegankelijk. Tezelfdertijd wordt in het Scheepvaart Museum een vaste expositie ingericht, de 'Compagniezaal'.