Shell Pensioenfonds

Het vermogen van de Stichting Shell Pensioenfonds is vorig jaar op basis van aanschaffingswaarde met fl.600 miljoen gestegen tot fl.11,8 miljard, zo blijkt uit het jaarverslag. In de samenstelling van de beleggingsportefeuille vonden enige belangrijke verschuivingen plaats. Doordat het in vastrentende waarden belegde vermogen met 10 procent daalde, was het in zakelijke waarden belegde vermogen voor het eerst in de geschiedenis van het fonds met ruim 52 procent hoger dan het balansvermogen van de vastrentende waarden (48 procent). De balanswaarde van de vastrentende waarden bedroeg eind vorig jaar fl.5,5 miljard (1988 f. 6 miljard). Het belang in de aandelensector werd aanzienlijk uitgebreid, waardoor de balanswaarde steeg van fl.2,9 miljard tot fl.4,2 miljard. Het jaar 1989 was gunstig voor de belegging in aandelen wat tot uitdrukking kwam in de verdere stijging van de beurswaarde van de aandelenportefeuille tot bijna fl. 5,8 miljard. Het lopende rendement (exclusief waardestijgingen e.d.) is in 1989 gedaald van 6,9 procent tot 6,3 procent. De voornaamste oorzaak daarvan is de rendementsdaling als gevolg van grote investeringen in nieuwbouwprojecten die in de bouwfase nog geen huren opleveren. Pas in 1992 is te verwachten dat als gevolg van oplevering, en derhalve huurinkomsten, dit rendement weer zal stijgen.