Rentestijging en Tokio speelden Robeco parten

ROTTERDAM, 15 aug. De aandelenfondsen van de Robeco-groep hebben in de eerste helft van dit jaar circa zeven procent van hun waarde verloren, hoewel de directie in het begin maart gepubliceerde jaarverslag nog sprak van 'een goede basis voor koersstijgingen' (Rolinco) en 'verwachte gunstige ontwikkelingen in het verdere verloop van 1990' (Robeco). Volgens directielid prof. dr. J. J. van Duijn van de Robeco-Groep was veel van de verwachting in het jaarverslag gebouwd op een dalende rente. Maar in plaats van te dalen is de rente verder gestegen. Die hogere rente is, volgens Van Duijn, meer en meer gaan bijten in de ondernemingsresultaten.

De oplopende rente zette niet alleen de aandelenmarkten onder druk. Beleggers trokken daarom ook in groten getale uit het obligatiefonds Rorento dat door het grote aanbod in de eerste helft van dit jaar ruim elf procent van zijn uitstaande aandelen moest inkopen. Inmiddels liggen vraag en aanbod voor de Rorento-aandelen volgens Van Duijn weer ongeveer in evenwicht.

De koers van het aandeel Robeco daalde de eerste helft van dit jaar met 7,4 procent van fl.107,60 tot fl.99,60. Als het in april uitgekeerde interimdividend van fl.3,32 per aandeel zou zijn herbelegd, was het totale beleggingsresultaat (koersverlies plus dividend) voor de houder van Robeco-aandelen een verlies van 4,2 procent.

Rolinco-aandelen daalden 6,2 procent in waarde, van fl.106,50 tot fl.99,90. Het interimdividend van fl.1,80 meegerekend was het beleggingsresultaat 4,4 procent negatief.

Het obligatiefonds Rorento steeg 0,2 procent in koers van fl.59,60 tot fl.59,70. Volgens Robeco is dat een beter resultaat dan als alleen in Nederlandse obligaties zou zijn belegd. Dan zou de waarde 1,15 procent zijn gedaald.

Sinds de afsluiting van de halfjaarcijfers eind juni zijn de koersen verder gedaald. Gisteren sloot Robeco op fl.92,10 (een koersverlies van ruim 14 procent sinds begin dit jaar), Rolinco op fl.90,20 (verlies ruim 15 procent) en Rorento op fl.59,00 (verlies ruim 1 procent). Robeco is in de eerste helft van dit jaar vooral getroffen door de ontwikkelingen in Japan. De yen daalde in waarde van 1,33 gulden per 100 yen tot 1,23 gulden eind juni (nu f. 1,18), terwijl Robeco in maart nog rekende op een geleidelijke stijging van de Japanse munt. Per eind juni had Robeco de dekking op een verdere daling van de yen ongedaan gemaakt.

Begin dit jaar had Robeco 2,4 miljard gulden oftwel 19 procent van zijn vermogen belegd in Japan. Als gevolg van verkopen en waardedaling is dat per eind juni teruggebracht tot 1,7 miljard gulden oftewel 14,67 procent van het totale vermogen van Robeco dat in dezelfde periode daalde van 12,4 tot 11,6 miljard gulden. Rolinco zat eind vorig jaar voor 31,2 procent in Japan en medio dit jaar nog voor 25,7 procent. In guldens uitgedrukt een daling van 1,98 tot 1,56 miljard op een totaal vermogen dat daalde van 6,3 tot 6,1 miljard gulden.

Het aantal uitstaande aandelen Robeco nam door inkoop van 453.558 stuks af van 116.326.002 stuks tot 115.872.444 stuks. Robeco is een zogenaamd open-end beleggingsfonds. Dat betekent dat de koers van de aandelen parallel loopt met de waarde van de beleggingen. Als veel aanbod ter beurze de koers drukt koopt Robeco de eigen aandelen in. In het omgekeerde geval worden nieuwe aandelen uitgegeven.

Rolinco, dat op dezelfde manier werkt, maar iets meer risico in zijn beleggingen neemt wist 862.673 nieuwe aandelen te verkopen, waardoor het uitstaande aantal steeg tot 60.743.068.