Personalia

Dana Nemcova (56), Tsjechoslowaaks strijdster voor de mensenrechten en psychologe, krijgt dit jaar de vredesprijs van de katholieke vredesbeweging Pax Christi. Nemcova is thans lid van het Tsjechoslowaakse parlement. Zij was in 1977 een van de ondertekenaars van Charta 77 en actief in het comite voor de verdediging van vervolgden (VONS). Zij zat twee jaar in de gevangenis en werd vorig jaar aangehouden toen zij bloemen legde op de plaats waar de student Jan Palach zich in 1969 in brand stak.