Personalia

Mr. C. Bijl (35) is met ingang van 1 oktober benoemd tot burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel. Bijl is thans wethouder namens de PvdA in Enkhuizen. Bijl volgt H. Boschma (PvdA) op, die gebruik maakt van de vut-regeling.