Personalia

Mr. C. M. Ligtelijn-Van Bilderbeek (48) is per 1 september benoemd tot lidvan de Raad van State. Ze is aangewezen als lid van de afdeling geschillen van bestuur. Ligtelijn-Van Bilderbeek was raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Ze was daar achtereenvolgens werkzaam als lid van de strafkamer, de belastingkamer en de civiele kamer en als voorzitter van een van de strafkamers.