Nieuw geval grafschennis in Limburg

LINNE, 15 aug. Op een rooms-katholieke begraafplaats in het Middenlimburgse Linne zijn in de nacht van maandag op dinsdag ten minste twintig grafmonumenten vernield. Het is de zesde keer dit jaar dat in Brabant en Limburg grafschennissen worden geconstateerd.

Onder de vernielde graven in Linne zijn ook kindergraven. De pastoor van de parochie Sint Martinus heeft aangifte gedaan. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Aangenomen wordt dat volwassenen de vernielingen hebben aangericht, omdat het om vooral zware grafmonumenten gaat. De politie denkt dat de daders uit baldadigheid hebben gehandeld. Eind vorige week arresteerde de Eindhovense politie twee jongens van 16 en 18 jaar, die op twee plaatselijke begraafplaatsen graven hadden opengemaakt op zoek naar schedels die ze wilden bestuderen en bewerken. De andere grafschennissen werden gepleegd in Oss, Etten-Leur en in Veldhoven bij Eindhoven. In Oss gebeurde dat in maart, april en juni. In het eerste geval werden 28 grafstenen verwijderd, in het tweede vijf en in het derde vijftien. Een week nadien arresteerde de politie van Oss een 16-jarige jongen, die zou hebben gezegd dat hij grafschennis had gepleegd om zijn woede op iets onbekends af te reageren.

In februari van dit jaar moesten tien graven in het Noordhollandse Diemen het ontgelden. Dat waren graven van honderden jaren oud.