Marine mag Britten niet niet zonder meer volgen

DEN HAAG, 15 aug. Alle grote fracties in de Tweede Kamer zijn van mening dat eventuele Nederlandse militaire samenwerking met de Britse marine in de Golf niet op voorhand mag leiden tot het in alle opzichten navolgen van de Britse manier van opereren. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australie willen schepen die worden verdacht van handel met Irak desnoods met geweld aanhouden. Frankrijk en Canada en de Sovjet-Unie verzetten zich daar tegen en menen dat een dergelijke blokkade alleen met instemming van de Verenigde Naties kan worden uitgevoerd.

Officeel staat nog niet vast in welk samenwerkingsverband de twee Nederlandse marineschepen komende maandag naar de Golf-regio varen. Bij de marine bestaat echter een duidelijke voorkeur voor een gezamenlijk optreden met de Britten. De fractiewoordvoerders van PvdA, CDA, VVD en D66 zijn allen van mening dat eerst in de Westeuropese Unie (WEU) bepaald moet worden op welke manier kan worden samengewerkt en welke afspraken over taken en de uitvoering daarvan in WEU-kader gemaakt kunnen worden. Ook dient het overleg in de Verenigde Naties te worden afgewacht. De WEU, een politiek en militair samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen, komt aanstaande dinsdag in Parijs bijeen. Fractieleider Van Mierlo van D66 zei vanochtend dat 'het niet de bedoeling van de Nederlandse regering kan zijn zich zo maar bij de Britten aan te sluiten. Kies je voor samenwerking dan wek je de indruk ook de Britse interpretaties te volgen en aan een blokkade te willen deelnemen. Zo komt een WEU-opzet in gevaar en wij hebben, nu we twee fregatten hebben gestuurd, recht op invloed bij de besluitvorming in de WEU'. Van Mierlo is van mening dat de Fransen bij de interpretatie van de Veiligheidsraad resoluties dichter bij de waarheid zitten dan de Britten.

Pag.3: vervolg