Maatregelen tegen atrazine in water

ROTTERDAM, 15 aug. Het drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam (DWL) heeft op het produktiebedrijf Berenplaat extra maatregelen getroffen om het atrazine-gehalte in het drinkwater terug te brengen tot de toegestane grens van 0,1 microgram per liter. Het Rotterdamse drinkwater bleek maandag 0,13 microgram van dit bestrijdingsmiddel te bevatten en ondergaat nu een extra zuivering met actief koolpoeder.