Kandidatuur Barry

WASHINGTON, 15 aug. Burgemeester Marion Barry zal zich kandidaat stellen voor een zetel in de gemeenteraad van Washington. Dit heeft Barry gisteren bekend gemaakt. Barry werd vorige week schuldig bevonden aan het bezit van cocaine. De rechter brak het proces echter af toen de jury het niet eens kon worden over twaalf andere punten van de tenlastelegging. (UPI)