Irak doet grote concessies aan Iran

NICOSIA, 15 aug. De Iraakse president, Saddam Hussein, heeft vanmorgen belangrijke concessies aan Iran bekendgemaakt. Hierdoor is het volgens waarnemers onwaarschijnlijker geworden dat de Iraakse leider zich op korte termijn zal terugtrekken uit Koeweit.

In een verklaring van Saddam Hussein, die voor de radio werd voorgelezen, zei hij dat zijn land het zogeheten verdrag van Algiers uit 1975 aanvaardt, waarin het slepende Iraakse grensconflict met Iran over de belangrijke Shatt al-Arab rivier wordt geregeld. De acht jaar durende Golfoorlog tussen Irak en Iran brak in 1980 uit omdat Irak zich niet bij dit verdrag wilde neerleggen en de hele rivier voor zich opeiste in plaats van de helft.

Ook zei Saddam dat de Iraakse troepen zich per 17 augustus geheel van Iraans grondgebied zullen terugtrekken, waar ze na de wapenstilstand van 1988 zijn blijven zitten. Bovendien zei hij dat hij de circa 30.000 Iraanse krijgsgevangenen in Irak zal vrijlaten. Hij drong er bij Iran op aan om de naar schatting 70.000 Iraakse gevangenen eveneens te laten gaan. Iran heeft de toezegging van Irak onmiddellijk verwelkomd. 'Iran zal het jongste Iraakse voorstel met optimisme bekijken', zo citeerde het officiele persbureau IRNA een woordvoerder van de Iraanse Nationale Veiligheidsraad.

Gisteren was bekend geworden dat Irak een bezoek had voorgesteld van zijn minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, aan Iran. De voorzitter van het Iraanse parlement, Mehdi Karrubi, zei daarop dat zo'n bezoek van de Iraakse bewindsman alleen zou kunnen plaatshebben indien het grensconflict tussen beide landen uit de wereld zou zijn geholpen. Voorwaarde hiervoor was volgens Karrubi dat Bagdad het verdrag van Algiers zou accepteren.

Diplomaten uit Bagdad meldden dat intussen al Iraakse diplomaten zijn vertrokken naar Teheran voor nadere onderhandelingen over het initiatief van Saddam Hussein.

Waarnemers menen dat de concessies aan Iran over de grensrivier, waardoor Irak geen directe toegang meer zou hebben tot de Golf, de mogelijkheid van concessies over de door Saddam Hussein opgeeiste Koeweitse eilanden Warba en Bubiyan uitsluit.

Ahmad Khomeiny, de zoon van wijlen imam Khomeiny, liet zich gisteren nog zeer kritisch uit over Irak en noemde de Iraakse leider een moderne versie van Adolf Hitler. (Reuter, AP, AFP)