Goliath

Op 20 juli schreef Marja Roscam Abbing over 'Houten Goliath', dat hij na de sluiting van het doolhof, waarvoor hij was gemaakt, op een zolder was terecht gekomen. Maar mijn vader herinnert zich hem gezien te hebben in het Rijksmuseum en mijn moeder in De Waag. Dat is allebei zo, want ik heb het opgezocht in d'Ailly's historische gids van Amsterdam. Misschien heeft hij maar even op zolder gelegen.

Groeten van Willem Jurphaas van Rietschoten (10 jaar), Amsterdam