Destilleerder moet cijfers publiceren

ROTTERDAM, 14 aug. Destilleerderij M. Dirkzwager uit Schiedam (ha fijn, ha fijn, een borrel van Florijn) wist door jarenlang procederen een gedwongen publicatie van zijn jaarverslag voor zich uit te schuiven. Het bedrijf wil niet publiceren omdat het bang is voor een vijandige overname indien al het gevoelige cijfermateriaal op straat komt te liggen.

Maar nu moet Dirkzwager er dan toch aan geloven. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft onlangs bepaald dat het ministerie van economische zaken terecht geen ontheffing heeft verleend aan Dirkzwager en dat de Schiedamse destilleerderij oon net als elke andere ondernemingen met een jaarverslag in de openbaarheid moet komen.

Directeur/eigenaar W. Dirkzwager zal er evenwel alles aan doen om de oplage beperkt te houden. 'Nee we sturen U er zeker geen op.' Wat hem betreft ligt er straks slechts een exemplaar bij de Kamer van Koophandel ter inzage.

Nederlandse middelgrote ondernemingen zijn sinds het boekjaar 1984 wettelijk verplicht een jaarverslag te publiceren, een uitvloeisel van een EG-richtlijn. Bedrijven die er niets voor voelen de concurrentie op deze manier een kijkje in de keuken te gunnen, vroegen bij het ministerie van economische zaken in Den Haag prompt ontheffing aan op grond van artikel 210, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek. Dirkzwager voert een aantal argumenten aan tegen openbaarmaking van het jaarverslag. Meest pikant is het argument dat het bedrijf geen jaarverslag wil publiceren omdat het anders het gevaar loopt door belagers te worden overgenomen. 'Er bestaat vrees bij de aandeelhouders dat een dergelijke openbaarmaking voor de vennootschap zal leiden tot aanzienlijk vermogensrechtelijk nadeel en/of verlies van zelfstandigheid der onderneming' zo schrijft de advocaat van Dirkzwager eind 1987. Het argument van een eventuele vijandige overneming doet vreemd aan, daar het meer dan 110 jaar oude bedrijf volledig in handen is van een aandeelhouder, te weten de familie Dirkzwager. Een onvriendelijke overneming lijkt dan ook weinig kans van slagen te hebben, want alleen Dirkzwager kan besluiten over verkoop. De directeur/eigenaar geeft toe dat het moeilijk zal zijn: 'In theorie zou het wel mogelijk zijn. Hoe meer men weet, hoe meer men onverwachte actie kan ondernemen.' Maar Dirkzwager is er ondertussen wel in geslaagd de publicatie van het jaarverslag meer dan vijf jaar uit te stellen, en daar was het hem uiteindelijk om te doen.