Alanheri

In de eerste zes maanden is de nettowinst van Alanheri gezakt van ruim acht ton vorig jaar tot iets meer dan een ton dit jaar. Per aandeel verminderde de winst van fl.1,54 tot fl.0,19, zo heeft de handel in landbouwprodukten bekendgemaakt. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) daalde van fl.1,38 miljoen tot fl.763.000, per aandeel van fl.2,65 tot fl.1,43. De omzet ging omlaag van fl.114,92 miljoen naar fl.109,09 miljoen en het bedrijfsresultaat van fl.1,66 miljoen naar fl.728.000. Omzet en winst zijn onder druk gebleven van de dollarkoersdaling en de marktprijsdaling. Mede door de stijging van bedrijfslasten en rentekosten strak in de hand te houden, heeft Alanheri het tweede kwartaal kunnen afsluiten met een winst van fl.119.000 na een verlies(je) van fl.16.000 over de voorgaande drie maanden en vergeleken met een winst van fl.350.000 in de overeenkomstige periode van verleden jaar.