'WVC is slordig met geld voor de jeugdhulp'

DEN HAAG, 14 aug. Het ministerie van WVC is moeilijk bereikbaar en traag in de beantwoording van brieven. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een vanmorgen gepubliceerd rapport over het ministerie van welzijn, volksgezondheid, cultuur en de jeugdhulpverlening. De dienstverlening van het ministerie, dat zich niet erg klantgericht opstelt, laat veel te wensen over. Hetzelfde geldt volgens de Rekenkamer voor de sector jeugdhulp, die jaarlijks voor circa 500 miljoen gulden WVC-subsidies krijgt voor dagcentra voor schoolgaande jeugd, jeugdinternaten, gezinshuizen en particuliere tehuizen. Men zou daar zeer onzorgvuldig zijn bij de naleving van subsidieregels.

Bij het onderzoek van de Rekenkamer ging het om de ervaringen van 284 instellingen met WVC in de jaren 1984-1988. Volgens de Rekenkamer vergt de beantwoording van brieven door het ministerie gemiddeld zo'n drie maanden. Ook is het ministerie telefonisch moeilijk bereikbaar, waardoor de sector jeugdhulp al snel in liquiditeitsproblemen komt.

Meer dan de helft van de instellingen die van WVC afhankelijk zijn heeft ongunstige ervaringen met het departement. Geklaagd wordt vooral over informatievoorziening op financieel gebied. Volgens de Rekenkamer zijn de jeugdhulpinstellingen zelf ook dikwijls erg traag en onzorgvuldig bij de tijdige afhandeling van zaken zoals de indiening van subsidie-aanvragen en het opsturen van de jaarstukken. Minister d'Ancona meent dat de klachten over haar ministerie vooral het gevolg zijn van bezuinigingen en van reorganisaties bij jeugdhulpverlening in de afgelopen jaren. Zou de Rekenkamer daaraan aandacht hebben besteed, dan zou het onderzoeksrapport mogelijk genuanceerder zijn uitgevallen, aldusd'Ancona.