'Verbod CP strijdig met grondrechten'

DORDRECHT, 14 aug. De Dordtse loco-burgemeester P. Janse zegt te beseffen dat hij zich niet heeft gehouden aan de grondrechten van persvrijheid en vrijheid van vergadering. Een week geleden verbood Janse een persconferentie van de Centrum Partij en het Vlaams Blok die zou worden gehouden in het huis van de secretaris van de Centrum Partij. In een speciale bijeenkomst van de Commissie Openbare Orde en Veiligheid, gisteravond, deed de loco-burgmeester deze uitspraak. De gemeenteraad zal zich nog buigen over het verbod. Janse is van mening dat hij vorige week moest kiezen uit twee kwaden. Zijn belangrijkste punt van overweging was handhaving van de openbare orde. Hij was bang dat tegenstanders van de ultrarechtse partijen uit het hele land naar Dordrecht zouden komen als hij de bijeenkomst niet had verboden.