Van Eekelen vindt Nederland traag met besluit Golf

DEN HAAG, 14 aug. De secretaris-generaal van de Westeuropese Unie (WEU), oud-minister van defensie W. van Eekelen, vindt het jammer dat Nederland pas na Belgie heeft besloten schepen naar de Golf te sturen. De uiteindelijke maatregel noemt hij uitstekend. Belgie heeft besloten een bevoorradingsschip en twee mijnenvegers eerst naar de Middellandse Zee te sturen. Van Eekelen betreurt het ook dat de WEU, het samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen, pas volgende week dinsdag in Parijs bijeenkomt om een raamwerk voor actie en het uitwisselen van inlichtingen te bespreken. 'Misschien was het dubbelop om meteen na de NAVO te vergaderen maar nu is het wel wat erg laat geworden.'

Van Eekelen zegt van Nederland geen officieel verzoek te hebben gekregen om eerder te vergaderen. Op een vraag of het Franse voorzitterschap niet de datum van de bijeenkomst bepaalt, antwoordt hij dat zo'n Nederlands vezoek voor een eerdere bijeenkomst niet alleen aan Parijs zou moeten worden gericht maar ook aan hem als secretaris-generaal van de WEU in Londen.