Union

De fietsenfabriek Union voorziet dat de winst dit jaar 'aanzienlijk hoger' zal zijn dan de begin dit jaar aangekondigde verdubbeling van het resultaat van fl.1,43 miljoen over 1989. Aan de sterke stijging van omzet en resultaat heeft dit jaar zeker het weer meegewerkt. Verder neemt de uitvoer met meer dan een kwart toe. Een rol spelen verder de kwaliteitsverbetering van het produkt en de organisatie, de tijdigheid van de leveringen en de toeneming van het marktaandeel van Union in de Nederlandse fietsenvakhandel.